2013
home coaching supervisie intervisie workshops training
HIELKJE TEN CATE SUPERVISIE & COACHING
logo
    coachingopdrachtgevers

profiel

links

contact

 

 


coaching


doelgericht met oog voor de organisatiecontext

versterken van persoonlijke effectiviteit, werken aan gedragsverandering, verankeren van competenties, bevorderen van vitaliteit en gezondheid, hanteren van werkdruk, hervinden van energiebalans, voorkomen van burn-out, re-integreren na ziekte, vergroten van zelfsturend vermogen.

van contact naar contract

In een kosteloos kennismakingsgesprek verkennen we uw begeleidingsvraag.
U besluit dat ik degene ben met wie u in zee wilt.
Ik besluit dat ik deze opdracht wil aannemen.
In het contract worden afspraken rondom doelen, kosten, tijdsinvestering en resultaat vastgesteld.
U en ik tekenen de opdrachtbevestiging en onze samenwerking kan van start. Wanneer er sprake is van een opdracht vanuit de organisatie, dan kan in deze fase ook uw leidinggevende worden betrokken.

resultaat
U wordt zich bewust van de achterliggende vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat weet ik en wat wil ik? Het beoogde resultaat hangt hiermee nauw samen.

 

 

 

Broerestraat 17
3532 CP Utrecht
06-23243320