2013
home coaching supervisie intervisie workshops training
HIELKJE TEN CATE SUPERVISIE & COACHING
logo
    intervisieopdrachtgevers

profiel

links

contactbegeleide intervisie


leren met en van elkaar
Intervisie is een effectieve manier om te leren met en van elkaar aan de hand van concrete werkervaringen. In een groep gelijkwaardige collega’s gaan de deelnemers op zoek naar nieuwe oplossingen voor vragen uit de praktijk. Door te luisteren en te reflecteren vanuit respect, acceptatie en gezonde nieuwsgierigheid komen de deelnemers tot nieuwe inzichten die hun professioneel handelen positief beïnvloeden.


van contact naar contract
Het aantal, de frequentie en de duur van de bijeenkomsten worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en in een contract met alle deelnemers vastgelegd. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal vier en maximaal tien personen. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwelijkheid binnen de intervisiegroep.

resultaat
Deelnemers voelen zich veilig om met en van elkaar te kunnen leren.
Deelnemers beschikken over basisvaardigheden zoals o.a.: probleemformulering; reflectie; gespreksvoering; metacommunicatie.
Deelnemers zijn gemotiveerd en in staat om de intervisie ook zonder begeleiding voort te zetten.

 

Broerestraat 17
3532 CP Utrecht
06-23243320